Trang chủ » công nghệ thông tin

Nhom-nganh-CNTT-Dai-hoc-FPT-7

Đột nhập tìm hiểu nhóm ngành “HOT” của trường Đại học FPT

Cuộc cách mạng công nghiệp như đòn bẩy khiến thị trường lao động có sự biến chuyển về cơ cấu lao động ở các nhóm ngành, sự biến chuyến đó, có thể nhìn thấy ở lĩnh vực công nghệ, nguồn lao động tăng đột biến. Nhằm tạo điều kiện để các bạn học sinh khối…

  • ĐĂNG KÝ NGAY