BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

Ban lãnh đạo trường là cơ quan quản lý cao nhất, chịu trách nhiệm về các hoạt động của Trường. Ban lãnh đạo trường có trách nhiệm ra các quyết định chiến lược, định hướng hoạt động, cũng như điều hành các hoạt động của Trường.

T.S Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT

Chu tich HDQT DH FPT


T.S Nguyễn Khắc Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học FPT

TS Nguyen Khac Thanh


TS. Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, Giám đốc điều hành Hệ thống Phổ thông FPT

TS Nguyen Xuan Phong