Tổ chức Giáo dục FPT - Khát vọng đổi thay

Thành lập năm 1999, trải qua hơn 20 năm hình thành - xây dựng - phát triển, Tổ chức Giáo dục FPT đã trở thành hệ thống giáo dục lớn của Việt Nam.

1. Sứ mệnh

Cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho đông đảo người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước.

2. Triết lý giáo dục

Giáo dục đào tạo là việc tổ chức và quản lý việc tự học của người học.

3. Văn hóa

  • Tôn - Đổi - Đồng - Chí - Gương - Sáng (Tôn trọng - Đổi mới - Đồng đội - Chí công - Gương mẫu - Sáng suốt).
  • Học thật, thi thật, thành công thật.
  • Làm khác để làm tốt.

4. Hệ sinh thái

Hệ sinh thái FPT Edu

Quá trình phát triển của FPT

Xếp hạng quốc tế của Tập đoàn FPT