Trang chủ » chương trình đào tạo

Giải mã sáng tạo trong giảng dạy tại Trường phổ thông FPT Cần Thơ

Buổi giao lưu được tổ chức mong muốn kết nối thầy, cô với phụ huynh, học sinh đang quan tâm về chương trình học tập thông qua trải nghiệm và định hướng phát triển toàn diện mỗi cá nhân với đủ năng lực và phẩm chất cần có của công dân thế kỷ 21 tại…

  • ĐĂNG KÝ NGAY