Trang chủ » học kì 1

Hoc-quoc-phong-hoc-ky-1

400 Fschoolers rộn ràng học quốc phòng học kì 1

Trường Phổ thông FPT Cần Thơ tổ chức học quốc phòng cho học sinh vào ngày 7-8/1/2021 tại Campus FPT với sự tham gia học tập của học sinh khối 11 và 12. Giáo dục quốc phòng là một môn học bắt buộc để học sinh có thể hoàn thành chương trình học tập của…

  • ĐĂNG KÝ NGAY

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.