Trang chủ » đọc hiểu truyền thông

Trong chương trình PDP học sinh THPT FPT đã được học môn Đọc hiểu truyền thông

Học sinh từ lớp 10 phải học về Luật An ninh mạng

Từ 11/1/2021 học sinh lớp 10 sẽ được học kiến thức về an ninh mạng nằm trong chủ đề một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh. Chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ…

  • ĐĂNG KÝ NGAY

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.