Trang chủ » Đăng ký chuyển trường

Phiếu đăng ký chuyển trường

Hoàn thiện phiếu đăng ký online hoàn tất quá trình chuyển trường vào THPT FPT

  • Thông tin học sinh

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY
  • Thông tin trường THCS, THPT

  • Địa chỉ gửi thư

  • (Bao gồm số nhà, đường, xã/ phường, quận/ huyện, tỉnh/ TP)
  • Thông tin phụ huynh

  • Người liên hệ chính

  • Người liên hệ phụ

  • Kết quả tuyển sinh chỉ được công nhận khi thí sinh có kết quả học tập và xếp loại hạnh kiểm thỏa các điều kiện trong Quy chế Tuyển sinh.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.