Sơ đồ cơ cấu tổ chức trường THPT FPT Cần Thơ
Ban giám hiệu

Mô tả chung sẽ được ghi ở đây, sau đó là danh sách thành viên.

Nguyễn Thị Uyên Thúy

Chức danh: Hiệu trưởng

 

 

Ban Đào tạo
Phòng Tuyển Sinh
Phòng công tác học sinh
Tổ văn phòng
Tổ quản nhiệm
Giám thị học đường