Trang chủ » thi học kỳ

Thêm yêu Lịch sử qua trải nghiệm xây dựng mô hình biển đảo Việt Nam

Lấy điểm thi giữa kì II bằng dự án xây dựng mô hình biển đảo Việt Nam, xóa đi rào cản khô khan,, nhàm chán của môn Lịch sử và phát huy tư duy sáng tạo, tinh thần làm việc nhóm và ý thức bảo vệ biển đảo Việt Nam. Hình ảnh học sinh cùng…

  • ĐĂNG KÝ NGAY