Trang chủ » Giáo dục quốc phòng

Hoc-quoc-phong-hoc-ky-1

400 Fschoolers rộn ràng học quốc phòng học kì 1

Trường Phổ thông FPT Cần Thơ tổ chức học quốc phòng cho học sinh vào ngày 7-8/1/2021 tại Campus FPT với sự tham gia học tập của học sinh khối 11 và 12. Giáo dục quốc phòng là một môn học bắt buộc để học sinh có thể hoàn thành chương trình học tập của…

Trong chương trình PDP học sinh THPT FPT đã được học môn Đọc hiểu truyền thông

Học sinh từ lớp 10 phải học về Luật An ninh mạng

Từ 11/1/2021 học sinh lớp 10 sẽ được học kiến thức về an ninh mạng nằm trong chủ đề một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh. Chương trình môn giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực từ…

  • ĐĂNG KÝ NGAY

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.