Trang chủ » Post event » Lễ tôn vinh – Học kì 1 năm học 2019 – 2020

Lễ tôn vinh – Học kì 1 năm học 2019 – 2020

Lễ Tôn Vinh là chương trình đặc biệt của mỗi học kỳ nhằm tôn vinh những học sinh có kết quả học tập tốt, có hoạt động đóng góp vào sự phát triển của tập thể lớp, Trường học.

Bên cạnh đó, Trường Phổ thông FPT Cần Thơ cũng tôn vinh những tập thể, những câu lạc bộ đã gặt hái những thành công, thành tựu nhất định trong học kỳ. 

Lễ Tôn Vinh – Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 diễn ra với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: 17:00 – 21:00 10/1/2020
  • Địa điểm: Campus FPT Cần Thơ 
  • Dresscode: Trắng – Kem 

 

Thời gian

17:00 - 10/01/2020

Địa điểm

Sảnh Beta